วิสัยทัศน์องค์กร

CHK Biotech มุ่งมั่นที่จะนำเสนอเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยระดับโมเลกุลใหม่ ๆ เพื่อประโยชน์ต่อสุขภาพและความปลอดภัยของอาหารของคนทุกคนและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป

1602137738257